Князь
Казимир
Кай
Калистратий
Каллимах
Каллиник
Каллиопий
Каллист
Каллистрат
Каллисфен
Камиль
Кандид
Кандидий
Кантидиан
Кантидий
Капитон
Карим
Карион
Карл
Карп
Картерий
Кастор
Касторий
Кастрихий
Кастул
Касьян
Кветан
Квинт
Квинтилиан
Келестин
Кельсий
Кенсорин
Кесарий
Кесарь
Кий
Ким
Киндей
Кион
Киприан
Кир
Кириак
Кириан
Кирик
Кирилл
Кирион
Кирсан
Клавдиан
Клавдий