Ева
Евангелина
Еванфия
Евгения
Евдокия
Евдоксия
Евлалия
Евлампия
Евмения
Евминия
Евника
Евникия
Евномия
Евпраксия
Евсевия
Евстафия
Евстолия
Евтихия
Евтропия
Евфалия
Евфимия
Евфрасия
Екатерина
Елена
Елизавета
Еликонида
Елица
Емельяна
Емилиана
Епистима
Епифана
Епихария
Ерминия
Ермиония
Еротиида
Есения
Ефимия
Ефросиния