Хадиджа
Хадижа
Хайди
Халима
Ханде
Ханна
Ханнелора
Ханси
Хариесса
Хариса
Харита
Харитина
Харриет
Хатидже
Хейзел
Хельга
Хилари
Хильда
Хиония
Хлодозинда
Хлоя
Хриса
Хрисия
Христиана
Христина
Хэлли